top of page

Možnosti našich setkávání

Průvodcovství a intuitivní terapie je vedená přítomným okamžikem. Tato stránka je aktuální inspirací, nabídkou, jakou formu či téma spolu můžeme volit. Pokud se vaše oči na něčem konkrétním zastaví, možná je to to pravé, co potřebujete, co chcete prožít, kudy chcete jít dál. 

Emoce - brána ke štěstí 

Pochopení systému emocí v nás je branou k úplně nové kvalitě života. U negativně vnímaných emocí je třeba umět rozlišit, zda jde o opakovaně aktivované zápisy z minulosti, které je třeba pročistit nebo zda jde o ryzí přítomnou emoci, kterou je nejlépe nechat projít spontánně jako tvůrčí sílu.

U emocí z minula je potřeba rozpoznat, komu vlastně patří a ke komu ve skutečnosti směřují. 

Nosíme v sobě zbytečně zašmodrchaný a složitý systém emocí ve smyslu "Kdo komu co kdy udělal?" a teprve jeho důkladným rozpletením se otevíráme pravým emocím čisté přítomnosti, čiré radosti a soucitu se všemi živými bytostmi.   

Čištění se týká našeho života, rodičů, obou rodů, tzv. "minulých životů" a archetypálních příběhů, které nosíme ve svém podvědomí a taháme si je k sobě z lidského nevědomí.

Průchod změnou 

Pusť všechno, čeho se už zbytečně držíš a co ti znemožňuje udělat vysněný krok vpřed. Co kdybys nejprve udělal/a krok vzad? Nech za sebou všechno, co už nechceš vláčet dál, rozlušti záhadu, kde se to vzalo, rozvázej uzel, rozpusť své strachy, prolez egem, odevzdej své zbytečné ochrany proti tomu, co ti dříve ubližovalo. Zbav se neblahých stop, které na tobě celý tvůj život zanechal. 

Uvolni se, pusť se a nech léčivý proces proběhnout. Tvá mysl, duše i tělo mají v hlubokém uvolnění samouzdravovací schopnosti a samy tě vyvedou do stavu svobodné mysli. A já můžu být u toho a jemně tě navést na dobrou stopu.

Zázračná imunita

Od určité úrovně vědomí jsou emoce a bolesti jsou pouze vibrace, které navštěvují naše tělo za nějakým účelem. Jsou to informace, které můžeme psychosomaticky rozklíčovat. Jednou z cest je čištění příčin, rodových zátěží a jednoduše řečeno pochopení vlivu minulého i současného stresu na náš zdravotní stav. Více ZDE. 

Ruku v ruce s tím jde druhá cesta - posilování sebe sama, svého zdraví. V současných energiích naší planety je ale možné něco víc, než jen žít zdravě. Je možné dosáhnout nové imunity těla, která už informaci nemocí nezná. A to pomocí dechových technik, vědomého vnímání těla a 

Přijď dýchat. Wim Hof. 

Když máš strach, vem meč

A časem pochopíš, že můžeš své strachy milovat a opřít se o ně. 

Magický kruh 

Vytvoř si z vlastních předmětů a mých krystalů rituální kruh jen pro sebe sama. Vstup do něj a jen se otevři pocitům, emocím, pohybům, zvukům a stavům, které přijdou. V mé přítomnosti jsi v bezpečí. Načti v tichu sebe sama to, čím právě teď máš projít a přijmi dar, který ti kruh přinese.

Téma si můžeš určit předem a nebo ho nechat na přítomnosti. 

Možná potřebuješ léčení... a pak jen svou myslí následuj své emoce a pocity v těle. 

Možná se s tebou spojí některá z tvých vnitřních entit... vnitřní žena či muž či dítě nebo nepřijatá součást tvé osobnosti, která potřebuje vyjít na světlo a řvát, plakat, zjevit se a osvobodit.

Možná načteš do tělesných detailů své vnitřní zvíře a uvolníš se ze všech lidských konstruktů mysli... 

Možná se proměníš v letící hejno kachen, v draka nebo vítr, osloví tě matka Země a vtáhne do svého jádra a možná uslyšíš volání ze svého dávného domova v panenské přírodě a nebo z vesmíru... 

A možná tě nečekaně osloví tvůj vnitřní klid, aby tě ujistil, že je vše v pořádku.

Energie, kterou ti kruh daruje je navždy tvá... dodá ti prožitek a sílu. 

Uvolnění se v magickém kruhu a důvěru v něj lze postupně trénovat, otevírat se jim, odevzdat se. Od malých krůčků po velké objevy.

Strukturuj mysl, trénuj moc slova

Kdyby se každá tvoje myšlenka zhmotnila, co by se kolem tebe dělo? :-) 

Pozoruj své myšlenky. Ukotvi si princip pozorovatele. 

Pochop moc univerza

Když na tebe někdo křičí a poníží tě, prčo se to děje? Představ si, že to nekřičí on. Ve skutečnosti sama prozřetelnost ti skrze něj posílá tenhle útok, aby sis něco uvědomil/a. Nastavil/a si pevné hranice a nebo se naučila milovat bezvýhradně. 

Zdroje mé energie

Chceš se přiblížit nejsilnějšímu zdroji své energie? Chceš společně meditovat, pročistit čakry, uzemnit se, propojit se s božskou prozřetelností? Chceš se rozsvítit a zjistit tak, kdo opravdu jsi? Napojit na svůj dech? Jsi vítán dvakrát! :-) Neb i já si ve tvé přítomnosti pročistím svá energetická centra. Velice ráda s tebou budu objevovat tvou energetickou sílu a moc v tom nejlepším slova smyslu. 

Je opravdu potřeba "terapie"? 

Nejsem zastáncem nutnosti opakovaných čistění minulosti a rozpoznávám, kdy to vede k závislosti na terapiích. Proto pokud přijdete s tím, že chcete vyčistit například  svou ženskou rodovou linii, ráda pomohu, ale pouze v případě, pokud se tato možnost nabídne sama v tu chvíli. Stejně tak rozhovorům se zesnulými předky nebo regresnímu načítání reinkarnací dávám zelenou velmi ráda jako mocným technikách, ale pouze když se tyto zdroje informací ve tvém nevědomí samy nabídnou a přijdou si o to říci. Noříme-li se totiž do minulosti příliš, brzdíme se v energiích přítomnosti. Je třeba neopakovat kruhy spirály života tím, že neustále řešíme totéž, a všimnout si momentu, když můžeme postoupit do vyššího levelu. A na jednou z těchto okruhů naše karma skončí zcela. 

Z minulých let jsme mnozí v terapiích velmi zkušení, ale v současných energiích je důležité zároveň sebrat odvahu a soustředit se na přímou tvorbu svého reálného života teď a tady, v každé vteřině svého života. A ne si pouze odskakovat na semináře jako do jiného světa. Čištění jsou velice důležitá, ale pokud se stále budeme vymlouvat a odkazovat na své předky, vědomě volíme život oběti jejich nedostatků. Reálná zodpovědnost za svůj život znamená uchopit princip manifestace svých vibrací přímo v realitě. Co si myslím, že vyzařuji a co reálně vyzařuji? Proč to někdo vidí a jiný ne? Jaká zranění se nám vzájemně zrcadlí v našich vztazích? To vše je život tady a teď, na který by naše minulost měla mít čím dál menší vliv.  

Spirituální vývoj

Zažíváš-li dříve nepoznané stavy v rámci své duchovní transformace, přijď se seznámit. Vysvětlíme si, co a proč se ti děje a jakým úžasným procesem nového vývoje vědomí jsi byl/a obdarován/a. Vysvělíme si, jak zvládat těžké stavy, které to s sebou může nést, a jak procházet tzv. shifty - návaly uvědomnění a vtělení. Jak zmírnit bolesti ve stavu "želé" v transformačním procesu, kterému říkám "housenka, kukla (želé), motýl" nebo zmírnit přílišnou rychlost, kterou se takový proces může odehrávat a znemožňovat ti běžné fungování. Transformace je velice individuální proces, nicméně má obvykle fáze osvícení a vtělení a také načítání důležitých spirituálních energií, jako je přítomnost světelných průvodců, průchod temnotou duše, načtení magické energie z dávných dob existence (Atlantida, Lemurie, Egypt, Keltská, slovanská kultura, mimozemské dimenze a další), přechod z duality do Jednoty, propojení se "Kristovým vědomím" nebo splynutí tvé ženské a mužské části do energií Posvátné unie. Žijeme v době energetického kvantového skoku, kdy se vibrace planety stále zvyšují a s nimi i naše schopnosti mimosmyslového vnímání, jasnovidění, telepatie, vesmírné komunikace 

Průchod temnotou

Někdy se ocitneme v takovém stavu, ze kterého jakoby nevedla cesta ven. Ať už se ten stav jmenuje "Jsem NIC" nebo "Nemůžu se pohnout" nebo nějak podobně, je to opět jenom výzva přijmout i tento stav jako smysluplný. Když se nám děje, má určitě smysl, nese pro nás informaci. Odebrat mu negativní nálepku a přijmout vlastní temnou a temnotu vůbec jako jednu z polarit tohoto světa. Do temnoty se dá schovat, může být krsáně sametově černá a kdyby neexistovalo NIC, neexistovalo by ani VŠECHNO. Když se budete bránit černé díře, stejně vás vcucne. Jen si ublížíte při odporu. Když jí ale proletíte uvolněně, zjistíte, že i za ní je vesmír. Průchod vlastní temnotou nás učí už celkem ...

Žena a muž

Nejvyšší téma. Co vibračně vysílám jako žena nebo muž směrem ke druhému pohlaví? Jakou nevědomou zprávu? Proč jsem sám/sama? Proč zažívám těžké chvíle v partnerství? Proč zažívám nevěru? Jsou v souladu má ženská a mužská část? Jakou historii vztahů si nesu ze svého života a ze života svých předků? A jak tohle uchopit a osvobodit se? Jak vztah potřeb proměnit na vztah vzájemného obdarovávání?  

Předporodní rituál

propuštění strachů... důvěry miminku, důvěra sobě, odevzdání se a zajištění ochrany... 

Kontakt s vnitřními entitami. 

Vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě, vnitřní zvíře - spoj se s nimi a žij bohatý vnitřní život v souladu se sebou samým. je to mnohem dobrodružnější a více naplňující než číst knihy a dívat se na filmy o jiných hrdinech, než jsme my sami. Jsme plni mystických a symbolických příběhů, každý jedinečně. 

 

... ale také vnitřní potvora, démon nebo strachový bubák jsou entity, které mohou v našem podvědomí vyrůst až k vlastní identitě a ovládat naši mysl. Uchopit je a zneškodnit je snazší než si myslíme. Je jen potřeba si připustit, že to nejsme my a nekritizovat se. Jsou to naše části, kterým vládneme svou myslí, protože jsme tvůrci sami sebe.  

bottom of page