top of page

ŠKOLA OTEVŘENÉHO VĚDOMÍ

                  PRAHA 2018​

Posvátné spojení

ŽENY A MUŽE V NÁS

 

Čtvrtý seminář

"Školy otevřeného vědomí"   

Téma:

Zahleď se do zrcadla do svého levého a pak pravého oka. Je každé oko jiné? Jak to?

Znáš osobně svou vnitřní ženu a vnitřního muže?  

Víš, jaké tvé kvality patří spíše k ženské a které spíše k mužské části?

Jací ti dva jsou a zda jsou schopni a ochotni spolupracovat a jak to dělají?

Spolupracují nebo se navzájem využívají? Potřebují se, neboť nejsou samostatní, nebo si navzájem dávají?

Co můžeš přinést ty jim a co oni tobě? Jak je pozorovat a jak je vést? 
 

Uchop potenciál své vnitřní ženy a ženskosti vůbec ve vší její různorodosti a autenticitě. A poznej sebe sama skrze svého vnitřního muže. Co ti to přinese? Dlouhou cestu vzájemného ladění a poznávání. Pocity vnitřního naplnění, štěstí a celistvosti. Spontánní orgasmus. Pochopení žensko-mužské polarity lásky a sexu. A také - schopnost projevit se a seberealizovat naplno. 

Jak uzdravit, opečovat a posílit svůj vnitřní pár? 

Jaký život s námi prožila naše vnitřní žena a jaký náš vnitřní muž?

Jak se svým vnitřním párem komunikovat? 

Jak se ocitnout v blaženém stavu vzájemného propojení a cítit se konečně celistvé? 

Jak pocítit zdroj autentického, přirozeného ženského božství?  

Jak skrze svůj vnitřní pár proměňovat i své reálné vztahy?

A jak naplňovat svou seberealizaci? 

Každý proces v našem životě má ideálně dvě fáze - ženskou (citlivou, přijímající, zkoumající terén, inspirující, plodnou) a mužskou (projevující se navenek, výkonnou, silnou, akční, dosahující cíle). Jak tyto dvě fáze rozpoznat a obě realizovat v souladu? 

Seminář je koncipován zážitkově. Propojíme se nejprve se svým vnitřním ženstvím - každá zvlášť i ve společném kruhu, prostřednictvím energeticky napojeného tance a hlubokých vizualizací. Objevíme svou vnitřní ženu a zjistíme, co potřebuje, aby se cítila uvolněná, svobodná a mocná a v bezpečí. Pak nahlédneme svého vnitřního muže a pomůžeme i jemu se uzdravit a projevovat se svobodně a silně, být spokojeným a naplněným. A poté posvětíme jejich cestu spolupráce a vyšleme je na společnou cestu lásky. 

Proč žijeme ve dvou pohlavích? Jaký to má smysl? Abychom se ve svých vztazích cítili jako pokusní králíci? To by nedávalo smysl.  Abychom nalezli ideální láskyplné propojení, kdy se oba v páru cítíme být celistvými bytostmi a zároveň si z lásky dáváme, nikoliv bereme. Abychom nalezli stav, kdy spojení našich dvou unikátních energií plodí třetí energii - společnou tvorbu, posuny, prožitky, nové hodnoty, nové životy. 

Zásadní téma současnosti - mistrovské téma - cesta k dosažení vnitřní harmonie - cesta ke svému středu a celistvosti - cesta k vnitřnímu štěstí a sebelásce - cesta k Posvátné jednotě.

 

Život v 5D realitě!

Pátý seminář

"Školy otevřeného vědomí" 

Co bylo? 

Co JE právě tady a teď?

A co bude? 

Víkend  2. a 3. června 2018

v sobotu od 9:00 do 17:00

v neděli od 9:00 do 15:00 

Přijďte krátce před devátou. Po poledni si

dopřejeme hodinovou pauzu na krátkou

procházku a dobrý oběd. 

Setkáme se zde: Harmonizační studio 8,

Srbská 2, Praha 6

Kapacita semináře je max. 8 lidí. Každý volí svou individuální cestu, jak mu to vyhovuje. Každý se může zeptat, na co potřebuje. (Poznámka pod čarou: Pokud chcete přijít, ale nevyhovuje vám termín, napište mi a třeba vznikne nový (třeba i večerní) termín. 

Cena víkendového semináře je 3200,- / 2 800,- Kč.

Platba na místě. Pokud potřebujete slevu, dejte mi prostě vědět. Pokud absolvujete tento seminář, další vás bude stát už jen 2800,-. Od čtvrtého zaplatíte už jen 2600,-

Téma:

Rok 2018 je rokem energeticky přelomovým v historii lidstva. Hovoří se o kvantovém skoku, o EVENTU, o tom, že my lidé konečně vědomě zjistíme, kdo vlastně jsme, prostřednictvím osobního seberozvoje a kontinuálního vědomého napojení se na nevědomí. Starý svět válek zaniká v politické agónii a zároveň uvnitř nás roste Nový svět pravých duchovních kvalit.

V tomto Novém světě se zázraky netýkají pouze sebeuzdravovacích procesů. Žijeme v matrixu, kde svůj život můžeme hrát jako hru, pokud je naším zdrojem bezpodmínečná láska. Když se napojíme na své vyšší vědomí a povstaneme z emocí, s nimiž jsme se ve 3D světě mylně identifikovali, otevře se před námi svět sebelásky a vyšších vibrací, kde aktuální myšlenka i vnitřní pocit určují naši vnější realitu, a to bez ohledu na naši minulost.

 

Tento Nový svět, který je v současných vysokých vibracích planety poprvé nabízen široké veřejnosti jako nová možnost připojení se ke Kristovu vědomí, je počínaje rokem 2018 k dispozici nám všem. Procházíme energetickými shifty a emocionálně fyzickými procesy, které vedou k našemu fatálnímu duchovnímu probuzení a osvobození se od nefunkčních vzorců minulosti a systémů společnosti. V Novém světě je vědění otázkou vnitřního čtení informací z podvědomí i kolektivního nevědomí na duchovní i tělesné úrovni. Racionální vzdělání přestává mít svou převahu a stává se je malou částí komplexního lidského poznání. Nejvyšší vibrací a bránou k poznání je láska.

Seminář je koncipován jako bezpečná, sdílená podpora shiftů do 5D a průvodce současnými možnostmi světa 5D. Jeho součástí je komplexní rituál probuzení se a vtělení lásky a světla. A také tvůrčí dílna - co vše je v 5D realitě možné zažít a používat? Co se právě teď v energetickém poli mezi lidmi děje? Kam až může sahat naše jasnovnímání, telepatické a energetické schopnosti? A co nás jako lidstvo čeká? Kdo ví :-) Tohle ohromné dobrodružství teprve začíná. 

bottom of page