top of page
2101D031-0A73-445E-9867-2833DDCDAFEE.jpeg

Výklad Crowleyho tarotu

Vykládám tarotové karty Aleistera Crowleyho, protože se jejich studia  nemohu nabažit a protože je považuji za geniální a vzácně komplexní mapu lidského vědomí.  Vykládám intuitivně... tahat můžete vy i já... karty si samy řeknou, jak a kolik a proč a kdy.  Nic nevěštím, natož budoucnost.. nicméně i o ní bývá řeč ve smyslu, která zvolená cesta má jaké následky.

V kartách se ti zobrazí archetypální obraz situace, v níž se nacházíš, ať už se týká jakéhokoliv tématu. Zobrazí se ti pozice a role, kterou v níž máš nejlépe zaujmout, ukáži se ti tvé talenty a získáš i informaci, na co si dát pozor.  Crowleyho originální tarot je vysoce strukturovaným nástrojem komunikace s prozřetelností. 

Ilustrace karet v sobě nesou mnoho symbolů propůjčených ze všech kultur. 78 tarotových symbolů popisuje archetypy osobnosti člověka a vzorce reakcí a jednání, které jsou lidským bytostem vlastní.  Vizuální symboly vyvolávají asociace, naozují inspiraci a pomáhají probíraná témata chápat. Jejich působení podporuje správné hodnocení zkušeností, pomáhá odhalit smysl vytyčených cílů a nabízených příležitostí.  

Symboly jsou psychlogickým mechanismem pro transformaci energie a mohou být i audiovizuálním nástrojem sugesce.  Při práci s Tarotem musíme pohlédnout daleko za hranice, jež nám vymezuje kultura, v níž jsme vyrostli a musíme důvěřovat principům v univerzální platnosti. Tím se prohloubí kvalita a zvýší přesnost našeho výkladu a rozšíří se naše lidské vědomí.  

Tarot jako produkt západní civilizace představuje obdobu východní Knihy proměn, tzv. I-ťingu. 

Velká arkána - hlavní univerzální principy a pravzorce, jejichž působení se člověk podobruje v různých údobích svého života. 

Královské karty - vědomé osvojení si vloh - dosažení osobního mistrovství na mnoha úrovních

Malé arkány - zrcadla, jež odrážejí naše životní výzvy, vrozené talenty, jichž se nám dostalo shůry. Vlohy mentální, duševní, emocionální, fyzické, tělesné, materiální a duchovní.

SYMBOLY TAROTU JSOU KLÍČE, KTERÉ NÁM MOHOU OTEVŘÍT HLUBOKÁ MYSTÉRIA ŽIVOTA A  DOVOLÍ NÁM POZNAT DOSUD NEPOCHOPITELNÉ SOUVISLOSTI.

Tarot-X.jpg
bottom of page